Công đoàn cơ sở Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh phát động ủng hộ bệnh nhân nghèo

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện này. Ảnh: CĐ
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện này. Ảnh: CĐ
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo của bệnh viện này. Ảnh: CĐ
Lên top