Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn cơ sở Bệnh viện 19.8 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ