Công đoàn cơ quan Tổng liên đoàn gặp mặt nữ cán bộ, công nhân viên

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao tặng lẵng hoa cho đồng chí Trịnh Thanh Hằng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao tặng lẵng hoa cho đồng chí Trịnh Thanh Hằng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao tặng lẵng hoa cho đồng chí Trịnh Thanh Hằng
Lên top