Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) và  Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ trái sang)  cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm khu vực thi của các đội tại Tết sum vầy. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm khu vực thi của các đội tại Tết sum vầy. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm khu vực thi của các đội tại Tết sum vầy. Ảnh: Hải Anh
Lên top