Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tập huấn nghiệp vụ

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐ HN
Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐ HN
Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020. Ảnh: CĐ HN
Lên top