Công đoàn cơ quan LĐLĐ TP. Hải Phòng: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới

Ban chấp hành công đoàn cơ quan LĐLĐ Hải Phòng khoá 2017 - 2022 - ảnh Diệp Trương
Ban chấp hành công đoàn cơ quan LĐLĐ Hải Phòng khoá 2017 - 2022 - ảnh Diệp Trương
Ban chấp hành công đoàn cơ quan LĐLĐ Hải Phòng khoá 2017 - 2022 - ảnh Diệp Trương
Lên top