Công đoàn Cơ quan LĐLĐ tỉnh Hoà Bình tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

Qua hội thi, CNVCLĐ LĐLĐ tỉnh Hoà Bình được nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật và gia đình.
Qua hội thi, CNVCLĐ LĐLĐ tỉnh Hoà Bình được nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật và gia đình.
Qua hội thi, CNVCLĐ LĐLĐ tỉnh Hoà Bình được nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật và gia đình.
Lên top