Công đoàn Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hiến máu tự nguyện

Các đoàn viên công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam nhiệt tình hiến máu. Ảnh: B.H
Các đoàn viên công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam nhiệt tình hiến máu. Ảnh: B.H
Các đoàn viên công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam nhiệt tình hiến máu. Ảnh: B.H
Lên top