chống dịch COVID-19: Bảo vệ người lao động, doanh nghiệp là bảo vệ nền kinh tế

Công đoàn chung tay bảo vệ người lao động

Người lao động ở Cty TNHH Daiwa (Đà Nẵng) được bảo vệ tối đa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Phu
Người lao động ở Cty TNHH Daiwa (Đà Nẵng) được bảo vệ tối đa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Phu
Người lao động ở Cty TNHH Daiwa (Đà Nẵng) được bảo vệ tối đa để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Phu
Lên top