Công đoàn chủ động phòng chống dịch COVID-19: Nhiều biện pháp đồng bộ

Công nhân Cty CP May xuất khẩu Hà Bắc đeo khẩu trang tại nơi làm việc do công đoàn cơ sở trang bị. Ảnh: Quế Chi
Công nhân Cty CP May xuất khẩu Hà Bắc đeo khẩu trang tại nơi làm việc do công đoàn cơ sở trang bị. Ảnh: Quế Chi
Công nhân Cty CP May xuất khẩu Hà Bắc đeo khẩu trang tại nơi làm việc do công đoàn cơ sở trang bị. Ảnh: Quế Chi
Lên top