Công đoàn chủ động nắm bắt thời cơ khi đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh T.Vương
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh T.Vương
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh T.Vương
Lên top