Công đoàn chủ động giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top