Công đoàn chăm lo sắc đẹp cho nữ CNVCLĐ

Đại diện LĐLĐ Quận 8 và Bệnh viện Ngọc Phú ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 và Bệnh viện Ngọc Phú ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 và Bệnh viện Ngọc Phú ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh Đức Long
Lên top