Công đoàn chăm lo đời sống công nhân lao động là F0, F1

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (Đồng Nai) hỗ trợ cho đoàn viên bị F0, F1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (Đồng Nai) hỗ trợ cho đoàn viên bị F0, F1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (Đồng Nai) hỗ trợ cho đoàn viên bị F0, F1. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top