Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Công đoàn Hà Nội trao tặng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Dương Ánh
Công đoàn Hà Nội trao tặng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Dương Ánh
Công đoàn Hà Nội trao tặng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Dương Ánh
Lên top