Công đoàn cấp làn nhựa, hộp đựng thực phẩm cho người lao động đi chợ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang  và đồng chí Phạm Ngọc Thảo - Chủ tịch CĐ Cty tặng quà cho CĐCNV Cty.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và đồng chí Phạm Ngọc Thảo - Chủ tịch CĐ Cty tặng quà cho CĐCNV Cty.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và đồng chí Phạm Ngọc Thảo - Chủ tịch CĐ Cty tặng quà cho CĐCNV Cty.
Lên top