Công đoàn Caosu Việt Nam: Tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018

Công đoàn Cao su Việt Nam nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Công đoàn Cao su Việt Nam nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Công đoàn Cao su Việt Nam nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top