Công đoàn Caosu Việt Nam nâng cao trình độ cho hơn 42.000 người lao động

Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam - trao cờ của Tổng LĐLĐVN - cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nam Dương
Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam - trao cờ của Tổng LĐLĐVN - cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nam Dương
Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam - trao cờ của Tổng LĐLĐVN - cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nam Dương
Lên top