Công đoàn Cao su VN tặng quà cho 2.816 lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyên Dũng
Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyên Dũng
Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top