Công đoàn Cao su Việt Nam phát động Tháng Công nhân 2019

Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ phát động tháng Công nhân và tuyên dương các đơn vị, người lao động tiêu biểu ngành Cao su.
Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ phát động tháng Công nhân và tuyên dương các đơn vị, người lao động tiêu biểu ngành Cao su.
Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ phát động tháng Công nhân và tuyên dương các đơn vị, người lao động tiêu biểu ngành Cao su.
Lên top