Công đoàn Cảng Hải Phòng khen thưởng 2 công nhân dũng cảm cứu người

Hai công nhân Cảng Hải Phòng phát hiện, tham gia cứu cháu bé gặp nạn dưới sông. Ảnh Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam
Hai công nhân Cảng Hải Phòng phát hiện, tham gia cứu cháu bé gặp nạn dưới sông. Ảnh Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam
Hai công nhân Cảng Hải Phòng phát hiện, tham gia cứu cháu bé gặp nạn dưới sông. Ảnh Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam
Lên top