Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Các đồng chí, cán bộ Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Các đồng chí, cán bộ Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Các đồng chí, cán bộ Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top