Công đoàn cần chủ động trong đồng hành với người sử dụng lao động

Bà Bùi Huyền Mai (thứ 3, trái sang) - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - thăm hỏi người lao động Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương về thu nhập trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Bà Bùi Huyền Mai (thứ 3, trái sang) - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - thăm hỏi người lao động Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương về thu nhập trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Bà Bùi Huyền Mai (thứ 3, trái sang) - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - thăm hỏi người lao động Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương về thu nhập trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top