Công đoàn các tỉnh Tây Bắc mang Tết ấm đến người lao động

Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái trao trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái trao trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái trao trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Lên top