Công đoàn các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Trao đổi giải pháp nâng cao phúc lợi đoàn viên, bảo vệ người lao động

Các đại biểu tham dự sơ kết thi đua cụm Công đoàn các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh" T.T
Các đại biểu tham dự sơ kết thi đua cụm Công đoàn các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh" T.T
Các đại biểu tham dự sơ kết thi đua cụm Công đoàn các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh" T.T
Lên top