Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao 16 suất quà cho công nhân khó khăn

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ
Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ
Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: CĐ
Lên top