Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu

Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh 21 công nhân lao động tiêu biểu tại lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh 21 công nhân lao động tiêu biểu tại lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh 21 công nhân lao động tiêu biểu tại lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top