Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tặng hơn 2.000 áo phông cho nữ công nhân

Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tặng các thùng áo phông cho nữ công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tặng các thùng áo phông cho nữ công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh tặng các thùng áo phông cho nữ công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top