Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tuyên truyền Luật Lao động

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động và Nghị quyết 42 của Chính phủ do Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Ảnh: CĐ
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động và Nghị quyết 42 của Chính phủ do Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Ảnh: CĐ
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động và Nghị quyết 42 của Chính phủ do Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức. Ảnh: CĐ
Lên top