Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng khen của UBND tỉnh

Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lên top