Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 3.7. Ảnh: CĐ
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 3.7. Ảnh: CĐ
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 3.7. Ảnh: CĐ
Lên top