Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Liên đoàn Lao động tỉnh tăng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Liên đoàn Lao động tỉnh tăng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: D.T
Lên top