Công đoàn các khu công nghiệp Thái Bình trao kinh phí sửa nhà cho đoàn viên

Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho đoàn viên Nguyễn Trọng Lân. Ảnh Bá Mạnh
Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho đoàn viên Nguyễn Trọng Lân. Ảnh Bá Mạnh
Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho đoàn viên Nguyễn Trọng Lân. Ảnh Bá Mạnh
Lên top