Công đoàn các Khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội thành lập thêm CĐCS

Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn JFVM. Ảnh: CĐ KCN
Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn JFVM. Ảnh: CĐ KCN
Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn JFVM. Ảnh: CĐ KCN
Lên top