Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội phát động thi đua 2021

Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội nhận Cờ thu đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội nhận Cờ thu đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội nhận Cờ thu đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Anh
Lên top