Công đoàn Các Khu công nghiệp Bến Tre: Tuyên dương 201 công nhân tiêu biểu

Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - ông Lê Văn Quyền - trao chứng nhận cho công nhân tiêu biểu. Ảnh: T.Q
Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - ông Lê Văn Quyền - trao chứng nhận cho công nhân tiêu biểu. Ảnh: T.Q
Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - ông Lê Văn Quyền - trao chứng nhận cho công nhân tiêu biểu. Ảnh: T.Q
Lên top