Công đoàn các KCN tỉnh Quảng Nam: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017