Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình: Thành lập CĐCS, kết nạp 97 đoàn viên

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH công nghiệp Dũng Thịnh. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH công nghiệp Dũng Thịnh. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH công nghiệp Dũng Thịnh. Ảnh: NT
Lên top