Công đoàn Các KCN tỉnh Long An: Thu tài chính Công đoàn gần 160 tỉ đồng

Trao Cờ thi đua Tổng LĐLĐVN cho CĐCS CTy TNHH Giày ChingLuh. Ảnh: K.Q
Trao Cờ thi đua Tổng LĐLĐVN cho CĐCS CTy TNHH Giày ChingLuh. Ảnh: K.Q
Trao Cờ thi đua Tổng LĐLĐVN cho CĐCS CTy TNHH Giày ChingLuh. Ảnh: K.Q
Lên top