Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam: Mang lại bình yên trong khu công nghiệp

Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên trong các KCN. Ảnh: Bảo Hân
Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên trong các KCN. Ảnh: Bảo Hân
Công đoàn các KCN tỉnh Hà Nam tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần mang lại bình yên trong các KCN. Ảnh: Bảo Hân
Lên top