Công đoàn các KCN Thái Bình hỗ trợ 15 đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh động viên người lao động tại Công ty TNHH bao bì Hương Sen. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh động viên người lao động tại Công ty TNHH bao bì Hương Sen. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh động viên người lao động tại Công ty TNHH bao bì Hương Sen. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top