Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Các KCN Ninh Thuận: 32 CĐCS tham gia tập huấn nghiệp vụ