Công đoàn Các KCN Long An: Hỗ trợ gần 42.000 đoàn viên, NLĐ khó khăn

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: K.Q
Lên top