Công đoàn các KCN Hải Dương ký thoả thuận phúc lợi đoàn viên với 5 đơn vị

Các đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: DT
Các đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: DT
Các đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: DT
Lên top