Công đoàn các KCN Đồng Tháp: Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần NLĐ

Bà Đặng Thị Kim Đang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhàn
Bà Đặng Thị Kim Đang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhàn
Bà Đặng Thị Kim Đang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top