Công đoàn các KCN-CX Hà Nội hỗ trợ đoàn viên 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Đại diện Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ tới Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CĐKCN
Đại diện Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ tới Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CĐKCN
Đại diện Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ tới Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CĐKCN
Lên top