Công đoàn các KCN-CX Hà Nội đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi thợ giỏi

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các Đoàn đạt giải cao. Ảnh: Ngọc Ánh
Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các Đoàn đạt giải cao. Ảnh: Ngọc Ánh
Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các Đoàn đạt giải cao. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top