Công đoàn các cấp tích cực tham gia bảo vệ môi trường

CĐCS Khu du lịch Sinh thái Tràng An tổ chức cho đoàn viên và người lao động tham gia dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa dọc tuyến đường vào Khu du lịch Sinh thái Tràng An.
CĐCS Khu du lịch Sinh thái Tràng An tổ chức cho đoàn viên và người lao động tham gia dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa dọc tuyến đường vào Khu du lịch Sinh thái Tràng An.
CĐCS Khu du lịch Sinh thái Tràng An tổ chức cho đoàn viên và người lao động tham gia dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa dọc tuyến đường vào Khu du lịch Sinh thái Tràng An.
Lên top