Công đoàn các cấp chủ động thông tin đến CNLĐ về dự thảo Luật Đặc khu để không bị lợi dụng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM