Công đoàn Cà Mau nhiều điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc (ảnh Nhật Hồ)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc (ảnh Nhật Hồ)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc (ảnh Nhật Hồ)
Lên top